Proje Tanımı

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

DOKAP BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK KAPASİTESİNİN ARAŞTIRILMASI ve GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi bünyesinde öğrenciler, akademisyenler, araştırmacılar ve mezunlara girişimcilik üzerine verilecek girişimcilik eğitim ve olgunlaştırma faaliyetleri ile DOKAP bölgesi tarım sektöründe girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi projenin genel amacını teşkil etmektedir.

Projenin hedefleri;

  • 1. DOKAP Bölgesindeki tarımsal girişimciliğin sürekliliği açısından OMÜ bünyesinde söz konusu faaliyetlerin yürütülmesi için projeye ve proje bitiminden sonrasındaki benzer faaliyetlere hizmet edebilecek son derece modern bir « Tarımsal Girişimcilik Ön Kuluçka Merkezi » kazandırılması,
  • 2. Yapılacak eğitimler ve oluşturularak ortam ile OMÜ Ziraat Fakültesi öğrencilerinin mezun olmadan önce tarımsal girişimcilik farkındalığının ve kapasitelerinin arttırılması,
  • 3. Projenin başarılı çıktıları sayesinde sadece Samsun ili değil aynı zamanda DOKAP bölgesindeki diğer illerin de tarımsal girişimciliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Beklenen Çıktılar

  • OMÜ Ziraat Fakültesi bünyesinde öğrenci ve araştırmacıların girişimcilik anlamında oluşturdukları fikirlerin yok olmasının engellenmesi,
  • Tarımsal girişimcilik fikirlerinin proje kapsamında oluşturulan söz konusu alt yapıya bağlı olarak verilen eğitimler ve imkanlar ile olgunlaştırılması,
  • Belirli bir seviyeye gelen fikirlerin OMÜ-TTO vasıtasıyla uygun fon ve hibelerden yararlanması sağlanarak direkt anlamda istihdama katkı sağlanması,
  • DOKAP bölgesinde ikamet eden OMÜ öğrencilerinin öğrencim dönemi boyunca artırdıkları tarımsal girişimcilik kapasiteleri sayesinde mezuniyet sonrasında memleketlerinde girişimcilik faaliyetlerinde bulunarak bölgenin tarımsal ekonomisine katkı sağlamak.

[/vc_column_text][vc_column_text]BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ. TÜBİTAK 1601 YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI

Bu projenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)’nde uygulanacak sertifika programlarıyla öğrenci ve öğretim elemanları arasında girişimcilik konusunda farkındalık yaratmak, girişimcilik kültürünün yerleşmesi ve yaygınlaştırılması ile başarılı iş fikirlerinin uygulamaya aktarılmasına yardımcı olmaktır. Bu sayede, Samsun’un Karadeniz Bölgesi’nin ticaret merkezi olma hedefine katkı sağlanacak ve gençlerin istihdam olanakları artırılacaktır.  Bütüncül bir yaklaşım ile hazırlanan bu proje, öncelikle öğrencilerin genel girişimcilik, üretim, pazarlama ve finansal yönetimle ilgili temel konularında bilinç, bilgi ve beceri düzeylerini artırmayı hedeflemektedir. Akademisyenlere yönelik sertifika programında ise zorunlu modüllerin yanında proje hazırlama, yenilik yönetimi, akademik girişimcilik modülleri ile bireysel mentorluk uygulaması yapılacaktır. Ayrıca, bu proje öğrenci ve akademik katılımcılar ile iş dünyasından örnek girişimcileri bir araya getirmeyi ve iş yerlerine teknik geziler düzenleyerek, etkin iletişim ve tecrübe paylaşımını sağlamayı hedeflemektedir. Derslerde sözlü anlatımların yanı sıra örnek olay, uygulama, grup çalışması, fikir geliştirme ve yaratıcılık egzersizlerinin yapılması planlanmaktadır. Tecrübe paylaşımı modülünde başarılı girişimciler, eğitimlere ve panellere davet edilerek interaktif biçimde öğrencilerle temas kurmaları sağlanacaktır. Örnek girişimcilerin katılacağı paneller ve iş yeri ziyaretleri yanında proje pazarı yarışması da düzenlenecektir. Bu organizasyonlar OMÜ Girişimci Gençler Topluluğu ile birlikte yürütülecektir. Katılımcılar ile sanayi sektörü işbirliğinin sağlanması amacıyla Samsun Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan OMÜ Sanayi İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜSİGEM) ile ortak çalışmalar, işyerleri ve KOSGEB ziyaretleri düzenlenecektir. Ayrıca OMÜ TEKNOPARK, OMÜ KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ve OMÜ Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’ndeki (KİTAM) girişimci ve araştırmacılar ile katılımcıların bir araya gelmeleri yoluyla farkındalık yaratma ve tecrübe paylaşımı amaçları gerçekleştirilecektir. Oluşturulacak proje web sayfası (www.omugirisimci.org) ile eğitmenler, katılımcılar ve başarılı girişimciler arasında işbirliği ağı oluşturulacak, bilgi ve proje dokümanlarının paylaşımı sağlanacaktır. Eğitmenlerin seçiminde teorik alt yapılarının yanında; uygulamada da girişimci adaylarını tatmin edici donanımda olmalarına dikkat edilmiştir. Eğitmenler gerek daha önceki TÜBİTAK, AB ve KOSGEB projeleri kapsamındaki girişimcilik eğitimlerinde gerekse de akademik hayatlarında bu tür projelerde araştırmacı, eğitmen, mentor ve moderatör olarak görev almışlardır. Eğitmenlerin yarısı yurtdışında doktoralarını tamamlamışlardır ve halen bölümlerinde İngilizce ders vermektedirler. Projenin tamamlanmasından sonra girişimcilik derslerine fakültelerimizde zorunlu ve/ya seçmeli ders olarak devam edilmesi hedeflenmektedir. Proje sonrası elde edilen tecrübe ve altyapı sayesinde OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM), Karadeniz Bölgesi geneline hizmet verecek şekilde, girişimcilik alanında eğitim, danışmanlık ve mentorluk almak isteyen firma yetkilileri, çalışanları, yeni iş kuracak girişimciler ve bu alana ilgi duyan kişilere hizmet verilecektir. Ayrıca OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) aracılığı ile proje sonrası açılacak uzaktan eğitim girişimcilik dersleri ile tüm ilgililere ulaşılması hedeflenmektedir. Bu sayede OMÜ’de girişimcilik ekosisteminin kurumsal olarak gelişmesi ve sürdürülmesi sağlanacaktır. OMÜ kurum katkısı olarak proje personeli dışındaki destek personelini; sınıf, panel ve organizasyon yerlerinin genel giderlerini; örnek işletme ve araştırma merkezlerine ulaşım giderlerini, panellere davet edilecek örnek girişimcilerin giderlerini ve proje pazarı ödül giderlerini karşılayacaktır.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]