Yenilik ve Girişimcilik Eğitimleri

Neden Bu Eğitim?

 • Girişimcilik eğitimi ile faydalanıcıların kapasitelerini geliştirmek
 • Gençleri garantili iş mantığından sıyırmak
 • Sorumluluk alabilme yeteneklerini geliştirmek
 • İleride kendilerine güvenen girişimciler yaratmak
 • Girişimcilik konusunda bilgi ve beceri sahibi olunması
 • Katılımcıların iş kurmaları için motive etmek

Eğitimlerden Kimler Faydalanacak?

 • Lisans son sınıf öğrencileri
 • Lisansüstü öğrencileri
 • Öğretim elemanları
 • Sektör temsilcileri
 • Üniversiteler

Eğitim Modüllerinde Neler Var?

 • Girişimciliğin Temelleri
 • Yaratıcı Düşünme ve İş Fikri Üretimi
 • İş Planlaması ve Geliştirme
 • İş Planı Hazırlama
 • İş Modellemesi
 • Proje Önerisi Hazırlama
 • Uygulamalı Proje Yönetimi
 • Üretim Yönetimi
 • Yenilik Yönetimi
 • Pazarlama Yönetimi
 • Etkili Sunum
 • Akademik Girişimcilik
 • Finansal Yönetim
 • Mentorluk Uygulaması ve Tecrübe Paylaşımı

Eğitmenlerin Özellikleri

 • KOSGEB’ten akredite girişimcilik eğitmenleri
 • Girişimcilik konusunda şirket deneyimi olan
 • Girişimcilik alanındaki projelerde yürütücü, araştırmacı ve eğitmen öğretim elemanları

Mentorluk ve Tecrübe Paylaşım Modülü

 • Girişimcilik eğitimi alarak başarılı olmuş kişilerle tecrübe paylaşımı
 • Başarılı girişimcilerin interaktif olarak öğrencilerle teması
 • Bireysel mentorluk uygulaması

Ağ Oluşturma

 • Eğitmenler
 • Eğitim alanlar
 • Sektör temsilcileri
 • Girişimciliği destekleyen kuruluşlar arasında bağ kurma.

Proje Çıktıları ve Kazanımlar

 • Eğitim alan gençlerin kuracakları işletmeler ile istihdam ve ülke ekonomisine katkı sağlanabilecektir.
 • Sertifika alanlar KOSGEB’den 100 bin TL yeni iş kurma desteğine başvurmaya hak kazanacaktır.
 • TEKNOPARK’larda çalışacak öğretim elemanlarının girişimcilik ve teknoloji transfer kapasiteleri gelişecektir.
 • Üniversitelerin Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde yükselmelerinde yardımcı olabilecektir.
 • Oluşturulacak merkez örgün eğitim yanında uzaktan eğitim yoluyla daha büyük kitlelere ulaşabilecektir.

Programlar

Bölümümüzün programları

Tüm Program
2016
21
Ara

Tecrübe Paylaşımı Programı

At 09:00
OMÜ Ziraat Fakültesi Prof.Dr. Fahrettin Tosun Konferans Salonu
2015
23
Ara

Bütüncül Bir Yaklaşım İle Girişimcilik Eğitim Sertifika Projesi

At 09:00
OMÜ Ziraat Fakültesi Prof.Dr. Fahrettin Tosun Konferans Salonu
2017
10
May

2.Proje Pazarı

OMÜ TEKNOPARK